joi, 15 noiembrie 2012

Adeverinta medicalaADEVERINTA MEDICALA
Nr. ...............................

                        Prin prezenta se adevereşte că dl…………………… este angajat al unităţii noastre, cu contract de muncă, în calitate de ………………… din data de …………………..
                        Se adevereşte că s-a reţinut şi virat 6,5% din venitul propriu realizat de către angajat în unitatea noastră şi 5,5% contribuţia la fondul de asigurări de sănătate din partea angajatorului  în contul unic al BASFS deschis la Trezoreria ....................
                        S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la medic.

                                                                                                                  

                                                                                                       CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

                                                                                            


                                                                                           

miercuri, 13 iunie 2012

Tabel programarea concediilor pentru anul....


DECIZIE INTERNA NR.......Obiect : Programarea concediilor de odihna pe anul  ................


Ca urmare a conditiilor stipulate in contractele de munca, am procedat la programarea concediilor de odihna ale angajatilor, pentru anul ..............., dupa consultarea in prealabil a acestora. Astfel, programarea va avea urmatoarea structura:


Nr. Crt.
Nume Prenume salariat
Perioada efectuarii C.O. – anul ............
Semnatura
1234567
SC .............................................SRL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SC ………………….. SRL

                                            PLANIFICARE CONCEDIINumele şi prenumele
Total
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ramase


Aprobat,