miercuri, 13 iunie 2012

Tabel programarea concediilor pentru anul....


DECIZIE INTERNA NR.......Obiect : Programarea concediilor de odihna pe anul  ................


Ca urmare a conditiilor stipulate in contractele de munca, am procedat la programarea concediilor de odihna ale angajatilor, pentru anul ..............., dupa consultarea in prealabil a acestora. Astfel, programarea va avea urmatoarea structura:


Nr. Crt.
Nume Prenume salariat
Perioada efectuarii C.O. – anul ............
Semnatura
1234567
SC .............................................SRL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SC ………………….. SRL

                                            PLANIFICARE CONCEDIINumele şi prenumele
Total
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ramase


Aprobat,