vineri, 8 iunie 2012

Fise de evaluare a performantelor angajatilor


           Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:

          In continutul contractului individual de munca vor fi mentionate criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, asa cum rezulta din punctul F din modelul-cadru al contractului individual de munca, aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr 64/2003, modificat si completat prin Ordinul M.M.F.P.S  nr 1616/2011. Salariatii vor fi evaluati profesional periodic.
        Mai jos va prezint cateva modele de fise de evaluare a angajatiilor:


FISA DE EVALUARE NR. 1
OPERATOR DATE
                                          
                                              Perioada evaluata: 

     Numele si prenumele:...................                                Evaluator: .......................................
     Departamentul: FACTURARE
     Functia: operator date                                                Semnatura: .....................................
     Calificativ: ..........................

1.      Preia comenzile de la clienti si intocmeste in timp util raportul faptic.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

2.      Intocmeste facturile de vanzare si avizele de expeditie marfa fara erori (evidentiate in Fisa de reclamatii clienti).

N ‫                            B ‫                           FB ‫

3.      Respecta procedurile de lucru specifice departamentelor  Facturare  si contabilitate, comunica reprezentantului de vanzari sau sefului direct  reclamatiile de la clienti.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

4.      Verifica si urmareste stocul scriptic de marfa si comunica departamentului Achizitii marfa neonorata clientului.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

5.      Reactioneaza cu promptitudine la solicitarile colegilor si a sefilor ierarhici.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

6.      Este amabil, calm si prompt in relatia cu clientii.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

7.      Identifica rapid problemele si gaseste solutii eficiente.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

8.      Este neconflictual si pacifist in relatiile cu colegii, adopta un limbaj adecvat si comunica usor.

N ‫                            B ‫                           FB ‫


9.      Este punctual si raspunde intotdeauna solicitarii de a presta munca suplimentara.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

10.  Isi organizeaza bine activitatea zilnica, mentine ordine in documente si la locul de munca.
                                                                        
 ‫                            B ‫                           FB ‫

________________________________________________________
  


FISA DE EVALUARE NR. 2
Manipulant marfa
                                        
                                              Perioada evaluata: 
  


     Numele si prenumele:                                                               Evaluator: 
     Departamentul:
     Functia: Manipulant marfa                                                        Semnatura: ..................................1. Calitatea lucrarilor (precizie)

                                    N                                 B                                  FB

2. Eficienta (randamentul) muncii

N                                  B                                  FB

3. Cunostinte profesionale

N                                  B                                  FB

4. Angajament

N                                  B                                  FB

5. Responsabilitate

N                                  B                                  FB

6. Adaptare profesionala

N                                  B                                  FB

7. Lucrul in echipa (integrarea in colectiv, cooperarea cu ceilalti)

N                                  B                                  FB

8. Respectarea normelor de protectia muncii si P.S.I.

N                                  B                                  FB


9. Respectarea programului de lucru.

N                                  B                                  FB

10. Respectarea regulilor de disciplina

N                                  B                                  FB

_______________________________________________________________________FISA DE EVALUARE NR. 3
Sef magazin 
                                                         
                                                    Perioada evaluata:     
  
     Numele si prenumele:                                                                Evaluator:
     Departamentul: comercial
     Functia: Sef magazin                                                                Semnatura: ..................................
Calificativ: ...........................

1.      Asigura stocul optim de marfa in depozit.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

2.      Urmareste comenzile trimise la furnizori si respectarea termenelor de livrare din contracte.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

3.      Asigura si urmareste transportul de marfa pentru aprovizionare.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

4.      Verifica la fiecare receptie conditiile din contractele incheiate cu furnizorii si intocmeste documentele necesare.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

5.      Calculeaza si urmareste preturile de catalog si informeaza departamentul de Marketing.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

6.      Intocmeste documentele de receptie marfa.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

7.      Reactioneaza cu promptitudine la solicitarile colegilor si a sefilor ierarhici.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

8.      Este neconflictual si pacifist in relatiile cu colegii, adopta un limbaj adecvat si comunica usor.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

9.      Este punctual si raspunde intotdeauna solicitarii de a presta munca suplimentara.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

10.  Isi organizeaza bine activitatea zilnica, mentine ordine in documente si la locul de munca.

N ‫                            B ‫                           FB
____________________________________________________________________


FISA DE EVALUARE NR.4
GESTIONAR
        
                                                        Perioada evaluata: 

     Numele si prenumele:                                                              Evaluator: 
     Departamentul: DEPOZIT
     Functia: GESTIONAR                                                            Semnatura: ......................
     Calificativ: ...................
      
1.      Urmareste pregatirea marfii pentru livrare.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

2.      Verifica marfa la receptie, intocmeste rapoarte constatare diferente, le transmite departamentului Achizitii in timp util si urmareste solutionarea lor.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

3.       Planifica si urmareste livrarea marfii la clienti.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

4.      Urmareste  circuitul documentelor in depozit si se asigura de corectitudinea informatiilor inscrise.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

5.      Este amabil, calm si prompt in relatia cu clientii.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

6.      Identifica rapid problemele si gaseste solutii eficiente.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

7.      Reactioneaza cu promptitudine la solicitarile colegilor si a sefilor ierarhici.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

8.      Este neconflictual si pacifist in relatiile cu colegii, adopta un limbaj adecvat si comunica usor.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

9.      Este punctual si raspunde intotdeauna solicitarii de a presta munca suplimentara.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

10.   Se asigura ca fiecare persoana din subordine poarta echipament de protectie.

N ‫                            B ‫                           FB ‫

________________________________________________________________


FISA DE EVALUARE NR. 5
Director general     
      
                                                Perioada evaluata: 

     Numele si prenumele:                                                  Evaluator:
     Departamentul:
     Functia: Director general                                              Semnatura: .....................................
     Calificativ: ..........................

 
1.      Conducerea echipei si modul de lucru în echipa

N ‫                            B ‫                           FB

2.      Managementul muncii proprii si a subordonatilor

N ‫                            B ‫                           FB
3.      Capacitatea de decizie si puterea de convingere

N ‫                            B ‫                           FB
4.      Comunicarea eficienta (oral si în scris)

N ‫                            B ‫                           FB

5.      Capacitatea de conceptie, analiza si sinteza

N ‫                            B ‫                           FB

6.      Rezistenta la stres

N ‫                            B ‫                           FB

7.      Atitudinea pozitiva fata de schimbari

N ‫                            B ‫                           FB

8.      Solutionarea creativa a problemelor

N ‫                            B ‫                           FB

9.      Integritate morala si altruism

N ‫                            B ‫                           FB10.  Respectarea confidentialitatii

N ‫                            B ‫                           FB


11.  Disciplina

N ‫                            B ‫                           FB
_____________________________________________________________________


FISA DE EVALUARE NR. 6
Agent vanzari  
                                            
                                                     Perioada evaluata: 
  
     Numele si prenumele:                                                             Evaluator:
     Departamentul: comercial
     Functia: Agent vanzari                                                            Semnatura: ..................................

A
Atitudine
1
2
3
4
5
1
Interes si entuziasm fata de post

2
Preocupare constanta pentru satisfactia clientilor

3
Interes pentru obtinerea unor rezultate personale foarte bune

4
Respect fata de colegi, sefi si subalterni - spirit de echipa

5
Comunicare deschisa si onesta

6
Aspect placut, ingrijit

7
Respect pentru regulile companiei, pentru programul de lucru si pentru termenele de realizare a sarcinilor

8
Buna organizare; atentie la detalii, precizie

9
Flexibilitate, deschidere catre sugestii; foloseste sfaturile si experientele celorlalti

10
Gindire pozitiva, constructiva; optimism, initiativa

11
Capacitate de a lucra in conditii de stres

12
Preocupare pentru permanenta imbunatatire a lucrurilor

13
Deschidere catre schimbare, interes pentru noi abordari si noi variante de lucru


Evaluare generala A


B
Criterii specifice postului (din fisa postului)
1
2
3
4
5
1
Indeplineste target-ul stabilit in fiecare luna

2
Respecta graficele de incepere si incheiere a campaniilor

3
Utilizeaza corect baza de date

4
Executa in conditii de calitate campaniile planificate

5
Solicita, atunci cand este nevoie, informatii suplimentare privind campanile desfasurate

6
Comunica usor, cu acuratete, atat verbal cat si in scris

7
Vine cu solutii si propuneri privind imbunatatirea modului de lucru al departamentului / echipei din care face parte

8
Cere feedback de la superiori privind activitatea sa profesionala


Evaluare generala B

  Evaluarea finala (media aritmetica a evaluarilor generale A si B)                                           

1 - Necorespunzator           De obicei rezultatele nu sunt conform asteptarilor
2 - Mediocru                          Uneori rezultatele nu sunt conform asteptarilor
3 - Bine                                 Rezultatele sunt conform asteptarilor
4 - Foarte bine                       Uneori rezultatele depasesc asteptarile

5 - Excelent                            De obicei rezultatele depasesc asteptarile

__________________________________________________________________________FISA DE EVALUARE NR. 7
 Economist  
                                                  Perioada evaluata: 

     Numele si prenumele:                                                        Evaluator: 
     Departamentul: financiar
     Functia: Economist                                                          Semnatura: .....................................
     Calificativ: ..........................


  1. Angajarea în orice acţiune patrimonială, încheierea contractelor economice

N ‫                            B ‫                           FB ‫

  1. Întocmirea: planurilor de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, acte justificative şi documente contabile, balanţa de verificare sintetică şi analitică, fişe contabile, situaţii financiare trimestriale şi anuale, contul de execuţie bugetară, dări de seamă statistice, inventare

N ‫                            B ‫                           FB ‫

  1. Corectitudinea lucrărilor executate

N ‫                            B ‫                           FB ‫

  1. Respectarea legalităţii reglementărilor legale în vigoare

N ‫                            B ‫                           FB ‫

  1. Preocuparea pentru reducerea costurilor, Echilibrul relaţiei între volumul activităţii şi costuri

N ‫                            B ‫                           FB ‫

  1. Stabilirea obligaţiilor către bugetul de stat şi vărsarea acestora în temeiurile stabilite de lege

N ‫                            B ‫                           FB ‫

  1. Executarea sarcinilor la termenele fixate

N ‫                            B ‫                           FB ‫

  1. Responsabilitatea pregătirii unor decizii (proiectare, coordonare, realizare, evaluare, reglarea activităţii)

N ‫                            B ‫                           FB ‫

  1. Gradul de iniţiativă în promovarea unor soluţii

N ‫                            B ‫                           FB ‫

  1. Capacitatea de anticipare/ efectuarea unor acţiuni

N ‫                            B ‫                           FB ‫                                                          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu