miercuri, 6 iunie 2012

DOSARUL PERSONALULUI

Dosarul personal al angajatului - obligatia angajatorului


Documentele care trebuie sa alcatuiasca un dosar personal complet sunt urmatoarele:

 1. Copii dupa actele de identitate ale angajatului: buletin /carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie;
 2. Copii dupa actele de studii, calificari, formare profesionala;
 3. Formularul de candidatura(CV, scrisoare de intentie, scrisori de referinta);
 4. Cererea de angajare;
 5. Certificat medical "apt de angajare" de la medicul de medicina a muncii;
 6. Fisa de instruire la angajare privind sanatatea si securitatea in munca;
 7. Cazier judiciar;
 8. Permisul de munca - daca angajatul este cetatean strain;
 9. Fisa postului
 10. Contractele individuale de munca;
 11. Acte aditionale de fiecare data cand intervine o modificarea a contractului individual de munca sau schimbare a legislatiei in vigoare ( act aditional pentru schimbarea functiei, salariului....);
 12. Copii dupa actele de identitate a persoanelor aflate in intretinere ( certificat de nastere, buletin dupa caz)
 13. Fisele de evaluare a performantelor profesionale;
 14. Deciziile de numire pe pozitii ierarhice superioare.

1. Copiile dupa actele de identitate - toate aceste documente sunt necesare in moment angajarii deoarece acestea atesta identitatea persoanei in cauza, domiciliul stabil, si modificarile intervenite in starea civila a angajatului.

2. Copiile dupa actele de studii: sunt documente pe baza carora se poate face o prima apreciere a pregatirii si cunostintelor angajatului cu cerintele postului pe care il ocupa.
   De exemplu pentru un post de economist, medic, psiholog, consilier juridic, nu puteti angaja decat o persoana care a absolvit un institut de invatamant superior de specialitate.

3. Formularul de candidatura si cererea de angajare:
   CV-ul este primul document care ofera informatii despre candidat in vederea angajarii.
   Cererea de angajare este documentul prin care viitorul angajat, dupa ce a fost selectat in urma interviurilor si a primit oferta de angajare, solicita angajarea in firma dvs.4. Fisa postului:

 • fisa postului reprezinta suport pentru conceperea unui anut de angajare: (indiferent de forma in care veti face anuntul: de angajare: ziar, agentii de recrutare, recrutare interna, continutul acestuia trebuie sa cuprinda aspecte legate de sarcinile, responsabilitatile ocupantului postului respectiv)..
 • fisa postului este un element de baza in selectia candidatilor la angajare
 • fisa postului este esentiala in organizarea structurii departamentelor in cadrul firmei (organizarea organigramei firmei)

5. Copii dupa actele de identitate a persoanelor aflate in intretinere: sunt importante in urmatoarele situatii:
- la calcularea alocatiilor pentru copii;
- pentru calcularea indemnizatiei de maternitate;
- la calcularea pensiilor alimentare;
- pentru anumite deduceri la calcularea impozitului pe venitul global prevazute de Codul fiscal.


6. Fisele de evaluare a performantelor: - documentele prin care se inregistreaza  gradul in care un angajat si-a indeplinit sarcinile si responsabilitatile in cadrul firmei intr-o anumita perioada de timp.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu