miercuri, 6 iunie 2012

Modele cu fisa postului


Fisa postului
Lucrator Comercial


v       Denumirea postului :
 Lucrator comercial                                                                                   
v       Nivelul postului :
 Executie
v       Scopul principal al postului :
 manipularea marfurilor
v       Conditii specifice privind ocuparea postului:
 experienta in manipuarea marfurilor si materialelor
v       Studii de specialitate:
 studii medii
v       Perfectionari:
 perfectionare in domeniul normelor de tehnica securitatii muncii .
v       Vechimea in specialitate necesara :
 1 an
v       Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) :
 nu e cazul
v       Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 capacitate de munca si efort prelungit, lucru in echipa.
v       Cerinţe specifice:
 preocupare pentru cunoasterea si respectarea legislatiei privind protectia muncii
v       Atributii :
 1.sa incarce, sa descarce, sa sorteze  si sa manipuleze marfuri si produse
2.sa pregatesca materialele solicitate in vederea livrarii
3.sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente
4. Inlocuieste temporar colegii de compartiment in cazul plecarilor programate (concedii) sau neprogramate (concedii medicale);
5. Adapteaza etichetele si afisele in functie de cerintele curente
6. Asigura igiena rafturilor
7. Verifica termenul de valabilitate al produselor
8. Realizeaza comenzile pentru produsele ce urmeaza a fi expuse la raft
9. Ofera relatii clientilor
10 Raspunde de asigurarea volumului de marfa corespunzator, in rafturi
11. Raspunde de valabilitatea produselor expuse
12. Raspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi)
13. Raspunde de conditiile de igiena a marfii
14. Raspunde de informarea clientilor
15. Raspunde de rezolvarea problemelor si de satisfacerea cerintelor clientului
16. Raspunde de supravegherea raioanelor
17. Informeaza superiorii cu privire la vanzarile din raioane
18. Identifica acele produse care nu se vand si raporteaza Asistentului Manager pentru masuri adecvate
19. Respecta instructiunile verbale si scrise date de superiori
20. Executa si alte sarcini dispuse de superiorii sai ierarhici, in concordanta cu specificul activitatii postului.
21. Respecta normele legale privind securitatea si sanatatea muncii, PSI, mediu.
22. Respecta prevederile Manualului calitatii, procedura 8.2.1 relatia cu clientul.
 ..............
v       Sfera relaţională :
 a) relatii ierarhice : subordonare Managementului de varf si dupa caz, sefului de formatie.
cu lucratorii comerciali de la depozit pentru preluarea comenzilor
b) relatii functionale - cu celelalte compartimente din cadrul firmei.

Intocmit de :
Numele şi prenumele :                                                                   Funcţia:  
Data întocmirii :                                                                             Semnătura
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
Numele şi prenumele:   
Data :                                                                                             Semnătura       


______________________________________________________________________________________________

                                                                                                                       
Fisa a postului 
Sef Magazin 

v       Denumirea postului :
 Sef  magazin                                                                                         
v       Nivelul postului :
 Conducere
v       Scopul principal al postului :
 Coordonarea activitatii magazinului de la sediul societatii
v       Conditii specifice privind ocuparea postului:
 experienta si cunostinte specifice in domeniul comertului cu ridicata al echipamentelor si furniturilor pentru instalatii sanitare de incalzire si pentru metal.
v       Studii de specialitate:
 studii superioare
v       Perfectionari:
 optional, cursuri in domeniul gestiunii si managementului. .
v       Vechimea in specialitate necesara :
 3 ani
v       Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) :
 operare calculator
v       Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 capacitate de organizare, sinteza, capacitate de munca si efort prelungit, abilitati de comunicare,  lucru in echipa, spirit de initiativa, asumarea responsabilitatii.
v       Cerinţe specifice:
 disponibilitate de pregatire si autoperfectionare, competenta, eficienta si operativitate in rezolvarea problemelor specifice, anticiparea evenimentelor.
Permis de conducere cat. B.
v       Atributii :
 1.Asigura buna functionare a magazinului de pe str. Lucian Blaga nr. 1-3
2.Identifica si contacteaza potentiali clienti in vederea remiterii ofertei, negocierii, incheierii si executarii contractelor comerciale;
3.Se  preocupa pentru asigurarea aprovizionarii ritmice si echilibrate cu marfa a magazinului;
 3.Intocmeste oferte de marfuri;
4.Acorda asistenta d.p.d.v. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti;
5. Negociaza, incheie si asigura executarea contractelor si acordurilor comerciale pe plan local;
6. Gestioneaza documentele primare de intrare-iesire  si intretine relatiile cu clientii din portofoliu;
 7.In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite, participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor.
8. Inlocuieste temporar personalul din subordine in cazul plecarilor programate (concedii) sau neprogramate (concedii medicale);
9.. Executa si alte sarcini dispuse de superiorii sai ierarhici, in concordanta cu specificul activitatii postului.
10. Conduce autovehiculele firmei.
11. Respecta normele legale privind securitatea si sanatatea muncii, PSI, mediu.
12. Respecta prevederile Manualului calitatii, procedura 7.4.0 privind aprovizionarea si procedura 8.2.1 privind relatia cu clientul.

 ........................
v       Sfera relaţională :
 a) relatii ierarhice : subordonare Managementului de varf.
b) relatii functionale : cu celelate compartimente, birouri din cadrul societatii
c) relatii de coordonare si control : personalul din compartiment
d) relatii de reprezentare : reprezinta societatea in relatiile cu clientii

Intocmit de :
Numele şi prenumele :                                                                  Funcţia:  
Data întocmirii :                                                                            Semnătura
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
Numele şi prenumele:   
Data :                                                                                             Semnătura     

__________________________________________________________________________________________

Fisa postului
Agent Vanzari

v       Denumirea postului :
 Agent vanzari                                                                               
v       Nivelul postului :
 Executie
v       Scopul principal al postului :
 titularul postului are rolul de a asigura prezentarea, promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei.
v       Conditii specifice privind ocuparea postului:
 experienta si cunostinte specifice in domeniul comunicarii si a relatiilor cu clientii
participa activ la planificarea si implementarea strategiei de vanzari;
urmareste derularea si finalizarea contractelor.
v       Studii de specialitate:
 studii superioare sau medii
v       Perfectionari:
 perfectionare in domeniul comunicarii si a relatiilor cu clientii .
v       Vechimea in specialitate necesara :
 2 ani
v       Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) :
 operare calculator
v       Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 capacitate de munca si efort prelungit, abilitati de comunicare,  lucru in echipa, spirit de initiativa, asumarea responsabilitatii.
v       Cerinţe specifice:
 disponibilitate de pregatire si autoperfectionare, competenta, eficienta si operativitate in rezolvarea problemelor specifice, anticiparea evenimentelor.
Permis de conducere cat. B.
v       Atributii :
 1.Administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti;
2.Prezentarea, promovarea si vânzarea produselor în conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei;
3.Urmarirea realizarii planului de vânzari lunar, trimestrial, anual;
3.Participarea la negocieri, întocmirea contractelor, monitorizarea derularii si finalizarii acestora.
4.Stabileste si participa la întâlnirile cu clientii si/sau cu furnizorii;
5.Intocmeste documentatia premergatoare întâlnirilor;
6.Intocmeste documentele comerciale;
7.Inregistreaza la zi tranzactiile efectuate  si le preda departamentului contabilitate.
8.Raspunde pentru calitatea aprovizionarii clientilor;
9.Raspunde de urmarirea încasarii sumelor datorate de catre clienti si de transmiterea documentelor de plata;
10.Este responsabil de întocmirea documentelor de transport-marfa conform normativelor;
11.Raspunde pentru modul în care se elibereaza marfa (doar pe baza documentelor fiscale).
12.Efectueaza deplasari  in vederea livrarii la timp si in bune conditiuni a produselor
13.Conduce autovehiculele firmei in scopul livrarii la timp si in bune conditiuni a produselor
14.Executa si alte sarcini dispuse de superiorii sai ierarhici, in concordanta cu specificul activitatii postului.
15. Respecta normele legale privind securitatea si sanatatea muncii, PSI, mediu.
16. Respecta prevederile Manualului calitatii, procedura 8.2.1 privind relatia cu clientii.
 ........................
v       Sfera relaţională :
 a) relatii ierarhice : subordonare Managementului de varf si directorului de departament.
b) cu angajatii departamentelor marketing, distributie si service, pentru armonizarea fluxului operational.
d) relatii de reprezentare : in relatiile cu clientii.Intocmit de :
Numele şi prenumele :                                                    Funcţia:  
Data întocmirii :                                                            Semnătura
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
Numele şi prenumele:   
Data :                                                                            Semnătura        

__________________________________________________________________________________________


Fisa post
Gestionarv       Denumirea postului :

 Gestionar                                                                                            
v       Nivelul postului :
 Executie
v       Scopul principal al postului :
 evidenta gestiunii de produse si materiale
v       Conditii specifice privind ocuparea postului:
 experienta si cunostinte specifice in domeniul gestiunii de produse si materiale
v       Studii de specialitate:
 studii medii
v       Perfectionari:
 perfectionare in domeniul gestiunii marfurilor si materialelor .
v       Vechimea in specialitate necesara :
 3 ani
v       Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) :
 operare calculator
v       Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 capacitate de organizare, capacitate de munca si efort prelungit,  lucru in echipa, asumarea responsabilitatii.
v       Cerinţe specifice:
 disponibilitate de pregatire si autoperfectionare, competenta, eficienta si operativitate in rezolvarea problemelor specifice, anticiparea evenimentelor.
v       Atributii :
 1.Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa
2.Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare
3.Expediaza marfa catree clienti
4.Pastreaza documentele justificative legate de stocuri
5.Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa
6.Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei
7.Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic
8.Ofera informatii despre stocuri departamentelor firmei
9.Respecta legislatia de gestiune a stocurilor
10.Asigura depozitarea marfurilor in conditii de siguranta, semanlind sefilor ierarhici orice neajuns legat de modul de depozitare.
11.Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei
12.Verifica documentele vamale la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante
13.Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor
14.Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului
15.Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor
16.Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata
17.Preda marfa catre client conform documentelor emise
18.Ambaleaza si securizeaza marfa in vederea livrarii
19.Intocmeste necesarul de materiale folosite pentru expeditia marfii
20.Transmite catre superiorul ierarhic orice reclamatie privind expeditiile de marfa
21..Executa si alte sarcini dispuse de superiorii sai ierarhici, in concordanta cu specificul activitatii postului.
22. Respecta normele legale privind securitatea si sanatatea muncii, PSI, mediu.
23. Respecta prevederile Manualului calitatii, procedura 7.4.0 privind aprovizionarea si 8.2.1 privind relatia cu clientul.

 ........................
v       Sfera relaţională :
 a) relatii ierarhice : subordonare Managementului de varf si, dupa caz, sefului de magazin sau sefului de depozit.
b) relatii functionale : cu gestionarii/operatorii de transport.
d) relatii de reprezentare : reprezinta firma in probleme de gestiune fizica a stocului si este in legatura directa cu clientii in probleme legate de livrari. 


Intocmit de :
Numele şi prenumele :                                                    Funcţia:  
Data întocmirii :                                                            Semnătura
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
Numele şi prenumele:   
Data :                                                                            Semnătura        

___________________________________________________________________________________


Fisa post
Casier

v       Denumirea postului :
 Casier                                                                                               
v       Nivelul postului :
 Executie
v       Scopul principal al postului :
 gestionarea operatiunilor cu numerar din casa
v       Conditii specifice privind ocuparea postului:

v       Studii de specialitate:
 studii  superioare sau medii
v       Perfectionari:
 perfectionarea activitattii profesionale .
v       Vechimea in specialitate necesara :
 3 ani
v       Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) :
 operare calculator
v       Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 ........................
v       Cerinţe specifice:
 ........................
v       Atributii :
 11. Responsabilitati si sarcini:
a) Gestioneaza numerarul si actele de valoare din contul firmei;
b) Executa prin mandatar plata drepturilor salariale ale personalului din firma;
c) Raspunde de efectuarea platilor pe feluri de cheltuieli si incadrarea in plafonul de casa stabilit de lege;
d) Raspunde de depunerea in termen la banca a tuturor sumelor provenite din incasari care depasesc plafonul legal;
e) In exercitarea atributiilor de serviciu respecta intocmai prevederile regulamentului operatiunilor de casa;
f) Executa atributiile din acest domeniu, atat cele prevazute din actele normative in vigoare cat si cele dispuse de sefii ierarhici superiori;
g) Verifica daca documentele justificative primite spre inregistrare poarta viza de control financiar preventiv, semnatura persoanelor care raspund pentru legalitatea si necesitatea operatiunilor inscrise in documente si daca toate actele cerute de formular sunt completate;
h) Tine evidenta pe fise de magazie a obiectelor de inventar date in folosinta;
i) Executa alte sarcini repartizate de conducerea sucursalei.

Generale:
a) Organizarea activitatii proprii;
b) Perfectionarea activitatii profesionale;
c) Aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei;
d) Aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce se utilizeaza;
f) Raspunde pentru pastrarea in bune conditii si utilizarea conforma a echipamentului si aparaturii cu care lucreaza;
g) Respectarea prevederilor legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu.
h) Executa si alte sarcini dispuse de superiorii sai ierarhici, in concordanta cu specificul activitatii postului.
i) Respecta normele legale privind securitatea si sanatatea muncii, PSI, mediu.
j) Respecta prevederile Manualului calitatii, procedura 8.2.1 relatia cu clientul.

 ........................
v       Sfera relaţională :
 a) relatii ierarhice : subordonare sefului de compartiment si Managementului de varf.
b) relatii functionale : cu celelate compartimente, birouri din cadrul societatii 

Intocmit de :
Numele şi prenumele :                                                    Funcţia:  
Data întocmirii :                                                            Semnătura
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
Numele şi prenumele:   
Data :                                                                            Semnătura   

____________________________________________________________________________________________________


Fisa postului
ECONOMIST


v       Denumirea postului :
 Economist                                                                                            
v       Nivelul postului :
 Executie
v       Scopul principal al postului :
 evidenta contabila a firmei, operarea corecta si la timp a documentelor in programul de contabilitate.
v       Conditii specifice privind ocuparea postului:
 experienta si cunostinte specifice in domeniul contabilitatii si comertului
v       Studii de specialitate:
 studii superioare economice
v       Perfectionari:
 perfectionare in domeniul financiar-contabil .
v       Vechimea in specialitate necesara :
 3 ani
v       Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) :
 operare calculator
v       Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 capacitate de sinteza, capacitate de munca si efort prelungit, abilitati de comunicare,  lucru in echipa, asumarea responsabilitatii.
v       Cerinţe specifice:
 disponibilitate de pregatire si autoperfectionare, competenta, eficienta si operativitate in rezolvarea problemelor specifice, anticiparea evenimentelor.
v       Atributii :
 1.Asigura evidenta contabila a societatii
2.Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor:
3.Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni;
4.Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont;
5.Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa;
6.Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor;
7.Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni;
8.Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR).
9.Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei;
10.Intocmeste balante de verificare pentru clienti;
11.Intocmeste liste de avansuri din trezorerie.
12. operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans;
13.operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia;
14. verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie in lei;
15.incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli.
16. pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
17.utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei;
18.respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau.
19.promoveaza imaginea si interesele firmei.
20.Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma.
21. Inlocuieste temporar colegii de compartiment in cazul plecarilor programate (concedii) sau neprogramate (concedii medicale);
22.. Executa si alte sarcini dispuse de superiorii sai ierarhici, in concordanta cu specificul activitatii postului.
23. Respecta normele legale privind securitatea si sanatatea muncii, PSI, mediu.
24. Respecta prevederile Manualului calitatii, procedura 4.2.3 controlul documentelor.

 ........................
v       Sfera relaţională :
 a) relatii ierarhice : subordonare Managementului de varf.
b) relatii functionale : cu celelate compartimente, birouri din cadrul societatii
c) relatii de reprezentare : in domeniul financiar-contabilIntocmit de :
Numele şi prenumele :                                                    Funcţia:  
Data întocmirii :                                                            Semnătura
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
Numele şi prenumele:   
Data :                                                                            Semnătura   

______________________________________________________________________________________________________


Fisa a postului
ADMINISTRATOR
v       Denumirea postului :
 Administrator                                                                                        
v       Nivelul postului :
 Conducere
v       Scopul principal al postului :
 Administrarea activitatii firmei
v       Conditii specifice privind ocuparea postului:
 experienta si cunostinte specifice in domeniul managementului activitatii firmei
v       Studii de specialitate:
 studii superioare
v       Perfectionari:
 optional, cursuri in management. .
v       Vechimea in specialitate necesara :
 10 ani
v       Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) :
 operare calculator
v       Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 capacitate de organizare, sinteza, capacitate de munca si efort prelungit, abilitati de comunicare,  lucru in echipa, spirit de initiativa, asumarea responsabilitatii.
v       Cerinţe specifice:
 disponibilitate de pregatire si autoperfectionare, competenta, eficienta si operativitate in rezolvarea problemelor specifice, anticiparea evenimentelor.
Permis de conducere cat. B.
v       Atributii :
 Administratorul societatii conduce activitatea din compartimente si are urmatoarele atributii:
1. Raspunde de evidenta contabila,financiara si de gestiune din societate, pe baza reglementarilor in vigoare in domeniile financiar,contabil
2. Aproba fisa postului pentru personalul ce va fi angajat impreuna cu sefii compartimentelor;
3. Raspunde de conditiile de arhivare a documentelor:asigura pastrarea in arhiva proprie , timp de 10(zece)ani a tuturor registrelor de contabilitate si a documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate cu exceptia statelor de salarii ce se pastreaza timp de 50(cincizeci) ani,
4. Asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera ;
5 Semneaza documentele contabile in conformitate cu prevederile Legii 82/1991,cu modificarile si completarile ulterioare;
6 Raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii comunicand ori de cate ori i se solicita de catre asociati , evidente legate de situatii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei ,
7 Prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti , tine cont de oferta concurentei pe care trebuie permanent sa o aduca la cunostinta asociatilor ,
8 Are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca ,
9 Transmite compartimentului de contabilitate lunar,toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului si completarea corecta in R.G.E.S.potrivit HG 290/04.03.2004 si a art.34 din C.M. si pentru intocmirea raportarilor lunare ,
10 Poate efectua operatiuni de incasari si plati (prin casierie sau prin virament) , asigura virarea incasarilor in contul si banca societatii , iar extrasele lunar se transmit la compartimentul de contabilitate ,
11. Organizeaza si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in viguare;
12. Organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in viguare;
13 Raspunde de conditiile de inregistrare si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe(dezmembrare,valorificare,etc.)
14. Formuleaza pentru uzul asociatilor observatii si propuneri de natura legislativa,metodologica,procedurala sau organizatorica.
15. Emite decizii si dispozitii de serviciu in scopul optimizarii eficientei activitatii firmei
16. Conduce autovehiculele firmei.
17. Respecta normele legale privind securitatea si sanatatea muncii, PSI, mediu.
18 Respecta prevederile Manualului calitatii, procedura 5.6.0 privind managementul.
 ........................
v       Sfera relaţională :
 a) relatii ierarhice : coordoneaza Managementul de varf.
b) relatii functionale : cu celelate compartimente, birouri din cadrul societatii
c) relatii de control : personalul firmei
d) relatii de reprezentare : nivel maxim de reprezentare a firmei
Intocmit de :
Numele şi prenumele :                                                    Funcţia:  
Data întocmirii :                                                            Semnătura
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
Numele şi prenumele:   
Data :                                                                            Semnătura   


_____________________________________________________________________________________________________

APROBAT
FISA POST

FEMEIE DE SERVICIU


Organizatia: ..........................................................
Denumirea postului: FEMEIE DE SERVICIU
Titularul postului: ....................................................

          

ATRIBUŢIILE POSTULUI

-         sa curete incaperile societatii, manual sau folosind echipament de curatenie
-         sa curete si sa dezinfecteze baile
-         sa schimbe sapunuri, prosoape, precum si alte produse necesare,

DESFASURAREA ACTIVITATII
- in sediile societatii .....................................

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ

În raport cu aparatura şi materialele utilizate:
-         aspiratoare,
-         prosoape,
-         detergenti etc.

CERINTELE POSTULUI
Studii necesare: scoala elementara

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:
-         persoana de încredere,
-         curata
-         ordonata


Luat la cunostinta de ocupantul postului:
Numele si prenumele
Data


                                            


FISA POST
JURIST


Organizatia: ..........................................................
Denumirea postului: JURIST
Titularul postului: ....................................................PREGATIRE: Facultatea de Drept, specializat in stiinte juridice

RELATIILE POSTULUI:

Colaboratori: a) directi: serviciul finante-contabilitate
b) indiercti: toate compartimentele

ATRIBUTII:
-asigura consultanta juridica pentru SC ...;
- asigura asistenta juridica pt. SC... in fata oricaror organe jurisdictionale;
-urmareste aparitia actelor normative si aduce la cunostinta conducerii obligatiile ce revin SC ...;
-intocmeste formalitatile prevazute de lege in cazul modificarii actului constitutiv, asigurand inregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acestora in Monitorul Oficial;
-vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducerea SC ...;
-avizeaza toate documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatea .SC ....;
-participa la negocierea contractului colectiv de munca si la elaborarea Regulamentului intern, aducand la cunostinta conducerii SC .... dispozitiile legale care trebuie respectate in acest caz;
-participa la negocierea contractelor in care SC .... urmeaza sa devina parte si elaboreaza proiecte de astfel de contracte;
-urmareste respectarea legalitatii in cazul incheierii, modificarii si desfacerii contractelor individuale de munca;
-completarea si operarea de modificari in Registrul general de evidenta al angajatilor;

LIMITE DE COMPETENTA:
Decide asupra modului de indeplinire a sarcinilor trasate, in sensul obtinerii eficientei si eficacitatii maxime, fara afectarea disciplinei tehnologice si a reglementarilor in vigoare.

RESPONSABILITATI:
-folosirea eficienta a timpului de munca;
-executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate;
-cunoasterea si respectarea normelor de protectia muncii si PSI specifice locului de munca;
-respectarea contractului colectiv de munca , a contractului individual de munca si a Regulamentului interior;
-suporta consecintele legale in cazul provocarii de pagube materiale produse firmei din vina si in legatura cu munca lui;
-pastrarea secretului de serviciu, stipulat in clauza de confidentialitate.                                                       Fisa postului
                                                         Consilier juridic

Organizatia: ..........................................................
Denumirea postului: CONSILIER JURIDIC
Titularul postului: ....................................................


1.BIROUL: Juridic

2.FUNCTIA/POSTUL
: consilier juridic

3.STUDII/SPECIALITATEA: stiinte juridice

4.VECHIME: 1 an

5.ALTE CERINTE DE SPECIALITATE:
- cunoasterea normelor de specialitate ce reglementeaza obiectul de
activitate al societatii;
- cunoasterea legislatiei muncii in vigoare si a modificarilor ei la zi

6.RELATII:
- Ierarhice - este subordonat: directorului general
- are in subordine:

- cu directorul general - pentru a i se comunica si aviza unele decizii interne;pentru intocmirea regulamentului de ordine interioara si in situatia cand acestuia i se aduc anumite modificari;etc

- De colaborare:

- cu compartimentul economic -in vederea obtinerii unor situatii periodice privind achitarea sau neachitarea unor obligatii contractuale pentru a se proceda la aplicarea masurilor legale in
vigoare;

- cu compartimentul resurse umane - in scopul obtinerii unor evidente periodice a contractelor de munca incheiate cu angajatii societatii,etc;

-De reprezentare: - reprezentarea societatii in instanta in situatia aparitiei unor litigii care trebuie solutionate pe cale judecatoresca

7.ATRIBUTII :
- sa respecte programul de lucru:
- sa vizeze si sa duca la indeplinire unele decizii din partea conducerii;
- activitate de consiliere privind problemele legale cu care se confrunta societatea;
-conceperea unor contracte incheiate de societate;
-analiza contractelor incheiate de societate;
-consultarea periodica a monitorului oficial in scopul aflarii ultimelor acte norma-
tive aparute;
-reprezentarea societatii in fata instantei judecatoresti in situatia unor litigii;
-intocmirea documentatiei necesare propriei sale activitati;
- contactarea departamentului financiar contabil in vederea obtinerii unor informa-
tii privind cei care nu si-au achitat obligatiile contractuale;
- sa ia masurile necesare impotriva acestor persoane.8.LIMITE DE COMPETENTA:
-sa desfasoare o activitate de consultanta si asistenta juridica la societatea la care isi desfasoara activitatea


9. RESPONSABILITATI:
- bunul mers al societatii din punct de vedere juridic;
-unele litigii judecatoresti in care este implicata societatea.


Intocmit de :
Numele şi prenumele :                                                                         Funcţia:  
Data întocmirii :                                                                                   Semnătura
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
Numele şi prenumele:   
Data :                                                                                                  Semnătura   


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu