miercuri, 16 ianuarie 2013

EXTRAS CONFRUNTARE SOLDUnitatea :…………………...                                               Nr. Înreg. …………din ………………..
CUI :  ……………………….                                                        
Nr. Reg. Comerţ :.................                                              
Sediul :...................................                                               Către …………………………………….
Cont : Banca : .........................

EXTRAS DE CONT
                  Conform dispoziţiilor în vigoare privind inventarierea patrimoniului, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de ...........................unitatea Dvs. figurează cu un sold de ……………............lei
                  În termen de 5 zile de la primire vă rugăm  să ne restituiţi acest extras la nr. de telefon ......................... sau la adresa de e-mail ................... confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile Dvs.
Prezentul extras de cont ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

        

Conducătorul unităţii,                      Conducătorul comp. financiar-contabil
        
         L.S. …………………                                ……………………


……………………………………………………………………………………………

Unitatea ………………………………                        Către
Nr. înreg. …………..din ………..2009                                ........................................


        

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de  …………………. Lei.

                  Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.         Conducătorul unităţii,                      Conducătorul comp. financiar-contabil
        
         L.S. …………………                                         ………………………