CONTABILITATENr. …… / ……..……
DECIZIE
PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE INVENTARIERE

Prin prezenta decizie administratorul  societatii SC ...................., domnul ..................................., constituie comisia de inventariere in vederea efectuarii inventarierii patrimoniului la data de ........................, formata din:

1..................................              in calitate de  - .......................................... .
2.................................               in calitate de  -...........................................
3.................................               in calitate de  - ...........................................
4..................................              in calitate de  - ...........................................
5..................................              in calitate de  - ...........................................    

Administratorul societatii decide ca:

·        responsabilul comisiei de inventariere va fi dl. ..................
·        gestiunile supuse inventarierii vor fi: mijloace fixe, obiecte de inventar, marfa si materialele din depozit

Efectuarea inventarierii se va face in perioada .................... – ......................, iar predarea procesului verbal de inventariere se va face pana la data de ....................... Gestionarii vor raspunde conform legii de tinerea corecta a evidentelor si de pastrarea in bune conditii a marfurilor.
Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta persoanelor de mai sus.

Am luat la cunostinta:

1. ...........................                                   Semnatura:   ________________
2. ...........................                                   Semnatura:         ________________
3. ..........................                                    Semnatura:        ________________
4. ..........................                                    Semnatura:        ________________
5. ..........................                                    Semnatura:        ________________

Director General


……………………………
                                                                                             

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu