miercuri, 13 iunie 2012

Decizie privind aplicarea Regulamentului de Ordine Interioară


Decizie privind aplicarea Regulamentului de Ordine Interioară

al SC ................................................................
nr. ............. din ..............................


Dl./Dna ...................................................... administrator al .......................................................

În temeiul art. 257-262 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii aşa cum a fost modificată şi completată;

În baza prevederilor ........................ din Actul constitutiv al S.C. .........................................;


DECID:


Art.1. Începând cu data de ....................................... intră în vigoare Regulamentul de Ordine Interioară al ........................................., parte integrantă din prezenta decizie. De la aceeaşi dată se abrogă ..........................................., precum şi orice alte decizii contrare.

Art.2. Regulamentul intern a fost elaborat cu consultarea organizaţiei sindicale / reprezentanţilor salariaţilor.

Art.3. Compartimentul ............................ al societăţii va lua măsuri de afişare a Regulamentului de Ordine Interioară precum şi de luare la cunoştinţă de către toţi angajaţii acesteia.

Data                                                                                         Semnatura
...................................                                                             ....................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu